„Všetko dobré učinil;
aj hluchým dáva sluch,
aj nemým reč.“

Mk 7, 37