„Poďte,  požehnaní môjho Otca,
prijmite ako dedičstvo kráľovstvo,
ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta
.“

Mt 25, 34