„A čo vám hovorím, hovorím všetkým:
Bdejte!“

Mk 13, 37