„Povedal im teda Ježiš:
Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu.“

J 7, 6