„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni,
až do konca sveta!“

Mt 28, 20n