„Nebo a zem sa nepominú,
ale moje slova sa nepominú.“

Mk 13, 31