„Čo vychádza z človeka,
poškvrňuje človeka
.“

Mk 7, 20