Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kálnica

erb kalnica

Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru sa nedeje často. Naposledy v Považskom senioráte vznikol cirkevný zbor pred viac ako tridsiatimi rokmi v Topoľčanoch, ktoré sa oddelili od Nitrianskej Stredy. Tak ako kedysi po Tolerančnom patente vznikol v roku 1791 cirkevný zbor v Beckove s fíliou Kálnica, ktorý bol dovtedy súčasťou cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach.

Slávnostné služby Božie na pamiatku 77. výročia posvätenia chrámu sa konali 29. 10. 2023. Na nich sme si pripomenuli aj nedávny vznik nového Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kálnica, ktorý bol zriadený dištriktuálnym presbyterstvom ZD. Nerovný vzťah medzi matkocirkvou Beckov a dcérocirkvou Kálnica mal zásadný vplyv nielen na chod pôvodného cirkevného zboru v Beckove, ale v prvom rade na duchovných, ktorí slúžili v takom ťažkom cirkevnom zbore po niekoľko desaťročí. Po vzniku nových, nástupníckych, samostatných cirkevných zborov Kálnica a Beckov by sa mal ich vzťah v budúcnosti ešte upraviť do inej formy.

Kazateľom slova Božieho na slávnostných službách Božích bol brat biskup ZD Ján Hroboň. Zároveň sa na nich uskutočnil aj úvod prvého zborového dozorcu a zborových presbyterov nového cirkevného zboru, ktorý vykonal brat senior POS Ján Ochodnický.

Pozvanie na slávnosť prijali bratia farári a sestry farárky z okolitých cirkevných zborov: sestra farárky z Lubiny Eva Juríková, sestra farárka z Trenčianskych Stankoviec Jarmila Petrulová, brat farár Pavel Černaj z Dolného Srnia, brat farár Ondrej Peťkovský s manželkou Zuzanou Peťkovskou, ale aj brat farár z Brezna Radim Pačmár, ktorý kedysi slúžil v Kálnici ako kaplán. Na slávnosti sa zúčastnil aj brat Jozef z komunitného centra františkánov z Beckova. Nesmiem zabudnúť na domácu sestru farárku Martinu Rumanovú s manželom Jánom Rumanom, ktorý je duchovným správcom evanjelizačného centra Prameň. Privítali sme aj na zástupcov samospráv nielen z Kálnice, ale aj z obcí, ktoré patria do parochiálneho územia nového Cirkevného zboru ECAV Kálnica: Kočovce a Nová Ves nad Váhom.

Počas slávnosti vystúpil kálnický spevokol Šípkari aj deti, ktoré si svoje vystúpenie nacvičili so sestrou farárkou. Svojich rodákov pozdravili výtvarník brat Milan Stano a sestra Jelka Petričová, rod. Budajová.

 

 

Spomienkou na tento deň bude aj uvedenie erbu nového Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kálnica, ktoré vykonal herold Slovensko, predseda Heraldickej komisie MV SR, akademik Medzinárodnej heraldickej akadémie a predseda Heraldickej komisie ECAV na Slovensku pán Ladislav Vrtel.

 

 

Slávnostné služby Božie boli vyvrcholením snahy Kálničanov vytvoriť si svoj vlastný cirkevný zbor. Boli príkladom toho, že cirkevné zbory majú bojovať o svoju identitu. Majú bojovať o to, čo im zanechali ich otcovia, mamy, starí a prastarí rodičia a k čomu boli vedení svojimi duchovnými. Boj o svoju vieru a vzťah k duchovným hodnotám je v dnešnej dobe zvlášť dôležitý aj vzhľadom na pomery, ktoré panujú nielen v spoločnosti, ale aj v našej evanjelickej cirkvi.

Peter Kočický
zborový dozorca CZ ECAV Kálnica

Foto: CZ ECAV Kálnica