Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci

Dnes na 4. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás pripravil biblický príhovor,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 16, 5 – 7.