„Povedal im:
Toto je moja krv, novej zmluvy,
ktorá sa vylieva za mnohých.“

Mk 14, 24