„Zmĺkni, utíš sa!
I prestal víchor
a nastalo veľké utíšenie.“

Mk 4, 39