Výklad slova Božieho si pre nás na nedeľu po Vstúpení
pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Monika Černeková.
Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblické texty
z evanjelia podľa Matúša 6, 25 a 32 – 34.