Hlavnou témou dnešnej nedele po Vstúpení Krista Pána na nebo – Exaudi,
je príprava na poslední veci.
Výklad slova Božieho si pre nás na túto nedeľu pripravila
sestra farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom dnešnej kázne Biblického príhovoru
sú biblické texty
zo Skutkov apoštolov 1, 10 – 11 a z druhého listu apoštola Petra 3, 1 – 18.