Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
brat farár doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Biblický text, ktorý mu slúžil ako základ kázne nájdeme
v evanjeliu podľa Lukáša v 24 kapitole, od 50 po 53 verš.