Dnes si pripomíname sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo.

Tento sviatok sa slávi vždy v 40. deň po Veľkej noci a končí ním pozemské účinkovanie Pána Ježiša Krista.

Ježiš Kristus prešiel zo sveta času, do večnosti, prešiel od poníženosti a utrpenia k moci a sláve.

Neznamenal to koniec Jeho pôsobenia, ale ako vyznávame v Apoštolskom vyznaní viery: „Sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“

Prináša istotu všetkým veriacim, priateľom i nepriateľom. Všetkých chce získať svojou láskou nie hnevom a strachom.

Týmto sviatkom začína v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Svätodušný kruh cirkevného roka.

ilustračné foto: wikipedia.org