Kandidačná porada na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

V piatok 24. februára 2023 sa konala kandidačná porada na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku. Podľa našich informácií bol jediným navrhnutým aj kandidovaním Ing. Peter Synak, ktorý teraz zastáva funkcie zborového dozorcu v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Legionárska a seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu.

Dňa 18. januára 2023 zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku, ktoré podľa Čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení CZ č. 4/2021 vypísalo voľby člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho dozorcu.

Kandidačná porada sa bude konať dňa 24.2.2023 a volebné konventy v CZ ZD budú prebiehať v troch termínoch : 12.3.2023, 19.3.2023 a 26.3.2023. Kandidátka na voľby člena predsedníctva dištriktu – dištriktuálneho dozorcu s pokynmi k voľbám, budú do CZ ZD ECAV na Slovensku zaslané po zasadnutí kandidačnej porady.

Miesto dištriktuálneho dozorcu bolo uvoľnené potom, ako bola bývalá dištriktuálna dozorkyňa Renáta Vinczeová zvolená a inštalovaná do funkcie generálnej dozorkyne.

Zdroj: ZD ECAV na Slovensku
Ilustračné foto: pixabay.com /Tumisu