Inštalácia novej generálnej dozorkyne Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

V sobotu 18. februára 2023 bola v Evanjelickom a. v. kostole v Nitre inštalovaná novozvolená generálna dozorkyňa Renáta Vinceová.

Prvý krát v histórií Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bola do tejto funkcie zvolená a inštalovaná žena. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili domáci i zahraničný hostia, bývalí aj terajší funkcionári ECAV na Slovensku.

Renáta Vinczeová funkciu generálnej dozorkyne zastávala už rok a sedem mesiacov pred svojim zvolením, ako zastupujúca generálna dozorkyňa, potom ako sa bez udania dôvodu vzdal funkcie jej predchodca Ján Brozman.

Do funkcie generálnej dozorkyne bola zvolená až na druhý pokus, kedy pri prvom nedostala dostatočný počet hlasov spolu s jej protikandidátom Petrom Gärtnerom.

Voľby generálneho dozorcu boli spojené s nekandidovaním nepohodlných záujemcov o funkciu generálneho dozorcu. V prvých dvoch volebných pokusoch, od roku 2021 nebol zvolený ani jeden kandidát – Marán Damankoš, Ivan Trepáč, Renáta Vinceová a Peter Gärtner. Ani jeden z nich nedostal potrebný počet hlasov na zvolenie do funkcie. Preto v roku 2022 nenechali nič na náhodu a všetci štyria sa znova nechali kandidovať do spoločného kola volieb, v ktorom už nezáleží na počte hlasov, ale na tom, kto ich bude mať viac. V druhom kole získala „najviac“ hlasov Renáta Vinczeová.

Generálny biskup Ivan Eľko nezabudol na začiatku vo svojom príhovoru poďakovať všetkým ochotným kandidátom, avšak zabudol na to, že ich bolo viacej, len ich bez udania dôvodu zakaždým vyradili.

Foto: ZD ECAV