Voľby nechcených

Máme tu opäť ďalšie kolo volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

V prvé tri septembrové nedele sa budú v našich kostoloch konať volebné konventy. Ako evanjelici a. v. si budeme „vyberať“ zo štyroch kandidátov. Je zaujímavé a zarážajúce zároveň, že aj napriek tomu, že ani jeden zo štyroch kandidátov nebol v predošlých voľbách zvolený, pretože nezískal dostatočnú dôveru, sa tieto osoby znova ocitli na kandidátke.

Vedenie ECAV s asistenciou kandidačnej porady si z nás evanjelikov evidentne robí posmech. Najskôr svojvoľne odmietne kandidovať viacerých kandidátov (hoci niektorí v minulosti podporu evanjelickej verejnosti získali) a, naopak, znova kandiduje tých, ktorí sa len nedávno o dôveru evanjelickej verejnosti uchádzali, ale ju nezískali. Aplikácia „vyššieho princípu“ je v tomto prípade o to dôležitejšia preto, lebo samotní kandidáti evidentne toľko sebareflexie a pokory nemajú.

A tak sa znova uchádzajú o miesto, kde ich väčšina evanjelikov už raz odmietla. To nepochybne ešte zhorší dôveru vo vedenie ECAV, a takisto aj všeobecnú krízu dôvery, ktorú v ECAV zažívame. Ale podobne, ako to vidíme pri nezáujme o riešenie majetkových káuz, aj v tomto prípade je záujem ECAV ďaleko za osobnými záujmami, resp. za zámermi rôznych záujmových skupín!

V týchto voľbách – pri aktuálnom nastavení pravidiel – bude určite jeden z kandidátov úspešný. V druhom kole totiž vyhráva kandidát, ktorý získa čo len o jeden hlas viac ako jeho protikandidát. Pri tomto nastavení systému a vzhľadom na to, že cez kandidačnú poradu sa do volieb dostali iba tí „politickí korektní“, vyplýva, že vedeniu ECAV ide o istotu zvolenia toho „svojho”. Na slobodné voľby zabudnite, „úlohou“ evanjelickej verejnosti je iba potvrdiť rozhodnutie vedenia ECAV!!! Inými slovami, keď ich tam nedostali dverami, pôjde to oknom!

Odporúčanie k voľbám

Na základe týchto kandidačných machinácií vyzývame evanjelikov, ktorí si ctia kresťanské a demokratické ideály, na ktorých je evanjelická cirkev postavená, aby vyjadrili protest proti týmto ďalším zmanipulovaným voľbám tým, že pôjdu na voľby, ale všetkých kandidátov na volebnom lístku preškrtnú (pri tajnom hlasovaní) alebo ani za jedného z kandidátov nezodvihnú ruku (pri verejnom hlasovaní).

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto:ecav,sk