Odporúčanie k voľbám

Na základe neustálych otázok našich čitateľov k ďalším voľbám na uprázdnené miesto generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ešte raz uverejňujeme odporúčanie.

„Na základe kandidačných machinácií vyzývame evanjelikov, ktorí si ctia kresťanské a demokratické ideály, na ktorých je evanjelická cirkev postavená, aby vyjadrili protest proti týmto ďalším zmanipulovaným voľbám tým, že pôjdu na voľby, ale všetkých kandidátov na volebnom lístku preškrtnú (pri tajnom hlasovaní) alebo ani za jedného z kandidátov nezodvihnú ruku (pri verejnom hlasovaní).“

ilustračné foto: pixabay.com