Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si zvolil nového dištriktuálneho dozorcu

Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku 13. apríla 2023 na svojom zasadnutí vyhlásilo výsledky volieb na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu.

Miesto dištriktuálneho dozorcu západného dištriktu ECAV na Slovensku bol zvolený Ing. Peter Synak, ktorý sa uchádzal ako jediný kandidát na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu.

Funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku v predošlom období vykonávala Renáta Vinczeová, ktorej mandát skončil, po tom, ako bola zvolená do funkcie generálnej dozorkyne ECAV na Slovensku.

„Nasledovalo vyhlásenie výsledkov sčítania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb na dištriktuálneho dozorcu. Jediný kandidát na dištriktuálneho dozorcu – Ing. Peter Synak získal 5100 hlasov z celkového počtu voličov 5575 t.j. 91,48%, čo predstavuje viac ako 3/5 všetkých hlasov. Výsledky volieb budú vyhlásené v CZ ZD 23.apríla 2023 a od tohto termínu sa počíta 15 – dňová apelačná doba.“

Zdroj: zdecav.sk
Foto: ECAV