Nový dištriktuálny dozorca Západného dištriktu ECAV na Slovensku

V sobotu 10. júna 2023 sa v cirkevnom zbore Nitrianska Streda konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

Na výročnom konvente bol do úradu dištriktuálneho dozorcu uvedený Ing. Peter Synak. Jeho uvedením do úradu vznikla situácia, kedy na čele dištriktu budú dvaja ordinovaní. Peter Synak bol ordinovaný do služby, ako diakon a určitú dobu vykonával aj funkciu diakona v aktívnej službe.

Funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku v predošlom období vykonávala Renáta Vinczeová, ktorej mandát skončil, po tom, ako bola zvolená do funkcie generálnej dozorkyne ECAV na Slovensku.

Zdroj: zdecav.sk
Foto: ECAV