Pôst

V pôstnom čase sme pre vás pripravili príspevok
o tom čo je pôst, čo znamená pôst v dnešnej dobe,
ako ho vnímajú jednotlivé náboženstvá a cirkvi.