Na dnešnú 1. pôstnu nedeľu si pre nás výklad slova Božieho
pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom jej biblického príhovoru bol biblický text
z Listu Židom 12, 28 – 29.