Riziko bombového útoku vo Zvolene sa predstavitelia cirkvi pokúšajú spojiť s činnosťou Asociácie. Jej sympatizantov označili za teroristov v rukách diabla

Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku dva dni po uvedení do funkcie, tzv. inštalácii generálneho biskupa, biskupa Západného dištriktu a generálneho dozorcu pokračuje v svojich útokoch na Asociáciu slobodných zborov (Asociácia SloZ) ECAV na Slovensku. Po bezprecedentnom „pastierskom liste“ sa tentoraz uchýlilo k pokusu o kriminalizáciu Asociácie SloZ. Vo svojom vyhlásení ju biskupi a dozorcovia bez akéhokoľvek citu a súdnosti nepriamo obvinili z toho najhoršieho, čo sa v oblasti trestného práva dá nájsť, a to z terorizmu. Evanjelickej verejnosti systematicky nepriamo naznačili možnú spojitosť Asociácie SloZ s anonymnými listami, ktoré mali upozorňovať na údajnú bombovú hrozbu pred slávnosťou inštalácie vo zvolenskom kostole.

Vyhlásenie predstaviteľov ECAV svojou agresivitou trhá všetky nielen kresťanské, ale aj morálne a zákonné hranice. Všetkých, ktorí chcú žiť podľa Božieho slova a augsburského vyznania Martina Luthera, nepriamo označili za teroristov v rukách diabla. „Ak dnes takto predstavitelia cirkvi označili nás, len preto, že sme sa usilovali o odstránenie neporiadkov v cirkvi, v snahe aby bola čistá a bez úhony, zajtra sa to môže stať iným členom cirkvi, ak budú mať rovnaké ideály. Je to strašné a nebezpečné označenie, aké nemá v histórii ECAV obdobu a pripomína nekalé praktiky ŠtB, ktorej „osvedčenou” pracovnou metódou pri vyhľadávaní triedneho nepria¬teľa bola lož, pod¬vod, zákernosť, násilie a krutosť,“ píše sa v stanovisku Asociácie SloZ. Logicky sa preto vynára naliehavá otázka, či vôbec jes¬tvuje spôsob, ktorým možno po strašných skúsenostiach s praktikami všemocnej zločineckej organizácie definitívne zamedziť ich opakovaniu. Na inštalačnom akte sa totiž spolupodieľal aj emeritný biskup Július Filo, agent Komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorý bol v dvesto stranovom spise hodnotený ako vysoko spoľahlivý agent. Pre ECAV na Slovensku je preto podľa Asociácie SloZ hanba, že pri 30. výročí nežnej revolúcie, ktoré si budeme v novembri pripomínať, keď sa aj cirkev vymanila spod kurately komunistickej štátnej moci, sa nové vedenie nechalo požehnať práve biskupom, ktorý sa upísal neľudskému totalitnému režimu, ktorý kňazov posielal do väzenia, na ťažké práce, aj na smrť.

Mrzí nás, že práve biskupi, ktorí sú biskupmi cirkvi podľa Augsburského vyznania, a teda by mali byť k veriacim cirkvi láskaví, mali by im slúžiť a viesť s nimi bratsko-sesterský dialóg, agresívne útočia na Asociáciu slobodných zborov ECAV, démonizujú a kriminalizujú ju. A to aj napriek tomu, že Asociácia pred inštaláciou vydala verejné vyhlásenie, v ktorom „vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zdržali neprimeraných a nedôstojných prejavov nesúhlasu s inštaláciou a úvodom predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v., konanej 2. marca vo Zvolene, ktorí vzišli z nelegitímnych volieb”.

Chceme ubezpečiť všetkých evanjelikov a. v., že, rovnako ako doteraz, budeme v súlade s vieroučným smerovaním trvať na požiadavkách, ktoré sú pre dôsledné prešetrenie zlyhaní pri majetkových kauzách, zavedenie nápravných opatrení, očistenie cirkvi a obnovu bratsko-sesterských vzťahov nevyhnutné. Zároveň vyhlasujeme, že využijeme všetky zákonné a legálne prostriedky k očisteniu mena Asociácie slobodných zborov ECAV, aby tento zámer nebol zmarený.

Výbor Asociácie SloZ

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vznikla po podpisovej akcii, v ktorej vyše 7000 veriacich vyjadrilo nesúhlas s priebehom
volieb v cirkvi a požadovali nové voľby. Cirkevní predstavitelia, ktorí sa ujali vedenia cirkvi,
odmietajú dialóg so svojimi vlastnými členmi cirkvi, ktorí poukazujú na mnohé zlyhania
predstaviteľov a orgánov cirkvi, a namiesto toho vedú diskreditujúcu kampaň voči vlastným
cirkevníkom. Asociácia takéto konanie považuje za spreneverenie sa Augsburskému
vyznaniu, na ktorom má Evanjelická cirkev a. v. stáť.

foto:TASR