Videozáznam so slávnostných služieb Božích pri príležitosti
100. výročia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku si môžete pozrieť na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=DFUuUb4oWj0&t=1059s