Českobratská cirkev evangelická povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

Liberálno-progresívne hnutia už aj v našom stredoeurópskom regióne postupne zavádzajú agendu, ktorá mení a deformuje pôvodné náboženské, kultúrne a morálne princípy spoločnosti. Pod rúškom demokracie a upierania práv pre určitú skupinu ľudí navodzujú atmosféru strachu a totality majoritnej spoločnosti voči minorite. Pod tlakom nových trendov sú zavádzané, nie len v štáte, ale aj v cirkvách nové pravidlá a normy, aby sme sa priblížili a zapáčili, tzv. „západu“ a vyhoveli úzkej skupine ľudí.

V Českej republike je spoločnosť viacej otvorená a menej konzervatívna, preto je jednoduchšie presadzovať nové praktiky, trendy do svojej cirkevnej praxe.

Farári a farárky českobratskej cirkvi evangelickej (ČCE) budú môcť oficiálne požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia, ak o to požiadajú. Uznieslo sa na tom vedenie cirkvi na svojom zasadnutí.

Synoda ČCE súhlasí s možnosťou požehnania zväzkov ľudí rovnakého pohlavia. Rovnako vníma, že názory na túto otázku nie sú v cirkvi jednotné. Podporuje pokračovanie diskusie k tejto téme.

„Synoda konštatuje, že žiadny kazateľ nie je povinný žehnať takýmto zväzkom.“ uviedla synoda, vo svojom uznesení.

Podľa hovorcu je v uznesení vyjadrené jednak vedomie, že Českobratská cirkev evangelická v tejto téme stále nie je vnútorne jednotná, rovnako, aj rešpekt ku slobode rozhodnutia, ktoré je stále – rovnako ako v prípade požehnania heterosexuálnych zväzkov – ponechané samotným farárkam a farárom. Pre rozhodnutie o požehnanie párom rovnakého pohlavia hlasovalo 78 percent členov synody.

Zdroj: krestandnes.cz, christnet.eu
Ilustračné foto: pixabay.com