V 12. nedeľu po Svätej Trojici – 30. augusta 2020, vám prinášame
Biblický príhovor z pera
evanjelického a. v. farára Mgr. Ivana Muchu.