Služby Božie
2. slávnosť vianočná

V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Michalovce
sme si pre vás na 2. slávnosť vianočnú
pripravili služby Božie.
Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Ján Meňky.