Biblický príhovor na 15. nedeľu po Svätej Trojici

Na pätnástu nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás biblický príhovor pripravila,
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.
Ako základ dnešného zamyslenia poslúžili biblické texty:
Kaz 11, 9 – 10, Kaz 12, 6 – 8, 2k 12, 9.