Biblický príhovor na 6. nedeľu po Svätej Trojici

Výkladom slova Božieho nám dnes na 6. nedeľu po Svätej Trojici
poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Lichancová.
Základom dnešného príhovoru
bol biblický text z Markovho evanjelia, 5, 35 – 43.