Biblický príhovor na 21. nedeľu po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 21. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás dnes pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom zamyslenia bol biblicky text zo 139 Žalm, 7 – 10.