Biblický príhovor na 10. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú kajúcu nedeľu
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru boli biblické texty
z knihy proroka Jeremiáša 7, 1 – 11 a z evanjelia podľa Lukáša 19, 41 – 48.