Na dnešnú nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 17, 11 – 19.