Na 3. adventnú nedeľu
si pre nás výklad Slova Božieho pripravil
emeritný generálny biskup doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 12, 35 – 40.