Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru bol biblické text
z evanjelia podľa Lukáša 17, 20 – 30.