Biblický príhovor na 12. nedeľu po Svätej Trojici

Výklad slova Božieho si pre nás na 12. nedeľu po Svätej Trojici
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text
z knihy proroka Jeremiáša 31, 31 – 34.