Dnešný biblický príhovor si pre nás pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom jeho príhovoru bol biblický text
zo Skutkov apoštolov 1, 8.