Na prvú nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farárMgr. Ján Mojzsis.
Základom dnešného príhovoru mu bol
biblický text z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 13 – 17.