Biblický príhovor na Svätú Trojicu

V dnešnú nedeľu slávime sviatok Svätej Trojice.
Základom kázne slova Božieho,
ktorou nám poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová,
bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym 11, 33 – 36.