Na 20. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom jej bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 7, 21.