Biblický príhovor na poslednú nedeľu cirkevného roka

Na poslednú nedeľu cirkevného roka
si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne mu bol biblický text
z knihy Zjavenie Jána 22, 1 – 7.