Výklad slova Božieho si pre nás
na 7. nedeľu po Svätej Trojici
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text
z knihy proroka Jeremiáša 31, 14.