Biblický príhovor na 13. nedeľu po Svätej Trojici

Na 13. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžila výkladom slova Božieho
Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka.
Ako základ kázne jej poslúžil biblický text
z knihy proroka Zachariáša 7, 4 – 10.