Biblický príhovor na 2. adventnú nedeľu

Na 2. adventnú nedeľu
si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom príhovoru jej bol biblický text z knihy proroka Zachariáša 9, 9.