Na 22. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžila výkladom slova Božieho
evanjelická a. v. farárka, Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ kázne jej poslúžil biblický text
z prvého listu apoštola Jána 2, 12 – 14.