Biblický príhovor na 8. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr Ľubica Sobanská.
Základom jej biblického príhovoru bol text z knihy proroka Izaiáša 2, 1 – 5.