Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici

Výkladom slova Božieho nám dnes na 5. nedeľu po Svätej Trojici
poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Lichancová.
Základom dnešného príhovoru bol
biblický text z Lukášovho evanjelia, 9, 57 – 62.