Biblický príhovor na 9. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Michal Zajden, PhD.
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Banskej Bystrici-Radvani.
Základom kázania slova Božieho bol text
z prvého listu apoštola Pavla Korintským 10, 1 – 12.