Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu

Na dnešnú 1. adventnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho
pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr Ľubica Sobanská.
Základom jej biblického príhovoru bol text
z knihy proroka Zachariáša 9, 9 – 10.