Biblický príhovor na 2. nedeľu po Svätej Trojici

Na druhú nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.
Ako základ dnešného zamyslenia poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 19, 1 – 10.